Θέματα & Απαντήσεις Πανελλαδικών 2000 - 2024
Οι παρακάτω σύνδεσμοι μετάβασης (links) οδηγούν σε αρχεία PDF που περιέχουν τις εκφωνήσεις και απαντήσεις των θεμάτων και μπορούν να προβληθούν ή να εκτυπωθούν μέσω του Acrobat Reader (4.0 ή νεότερου). Εάν δεν τον έχετε ήδη εγκαταστήσει, μπορείτε να τον κατεβάσετε από τον παραπάνω σύνδεσμο μετάβασης.

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα στην απευθείας προβολή/εκτύπωση των παρακάτω αρχείων, μπορείτε να επιλέξετε την εντολή "Αποθήκευση" (Save). Με αυτό τον τρόπο θα κατεβάσετε το εν λόγω αρχείο στον υπολογιστή σας, και μετά μπορείτε να το ανοίξετε μέσω του Acrobat Reader.
 1. Μαθήματα Γεν. Παιδείας
  1. Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία
  2. Needed
 2. Needed
 3. Μαθήματα Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών
  1. Αρχαία Ελληνικά Προσανατολισμού
  2. Needed
  3. Ιστορία Προσανατολισμού
  4. Needed
  5. Λατινικά Προσανατολισμού
  6. Needed
 4. Needed
 5. Μαθήματα Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών & Σπουδών Υγείας
  1. Μαθηματικά Προσανατολισμού
  2. Needed
  3. Βιολογία Προσανατολισμού
  4. Needed
  5. Φυσική Προσανατολισμού
  6. Needed
  7. Χημεία Προσανατολισμού
  8. Needed
 6. Needed
 7. Μαθήματα Ομάδας Προσανατολισμού Οικονομίας & Πληροφορικής
  1. Μαθηματικά Προσανατολισμού
  2. Needed
  3. Πληροφορική Προσανατολισμού
  4. Needed
  5. Οικονομία Προσανατολισμού
  6. Needed
 8. Needed
 9. ΕΠΑΛ
  1. Μαθηματικά
  2. Needed
  3. Νέα Ελληνικά
  4. Needed
 10. Needed