ΣΦΑΛΜΑ

Εντοπίστηκε ένα πρόβλημα συμβατότητας μεταξύ του υπολογιστή σας και αυτής της εφαρμογής. Το σφάλμα οφείλεται σε κάποιες ρυθμίσεις είτε του περιηγητή δικτύου σας (web browser), είτε κάποιας άλλης εφαρμογής η οποία εκτελείται στον υπολογιστή σας και είναι σχετική με το δίκτυο (π.χ. firewall).